Disclaimer

Disclaimer voor www.adilawonen.nl

De eigenaar van www.adilawonen.nl, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.adilawonen.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Het team van Adila Wonen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het team van Adila Wonen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het team van Adila Wonen.

Onder andere aanvaardt Adila Wonen met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid voor (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (2) de informatie die ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Adila Wonen of aan u, (4) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren, (5) misbruik, (6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Adila Wonen.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Adila Wonen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Adila Wonen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het team van Adila Wonen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Adila Wonen maakt gebruik van ''cookies''. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Toepasselijk recht

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechtering van met deze site verband houdende geschillen heeft de nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x